29 Aralık 2014 Pazartesi

JAPONYA'DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Standard
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından 18-20 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya'da I.TÜRKİYE ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU düzenlenmiştir. Bu Sempozyumda Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU tarafından "Japonya’da İSG Uygulamaları" konulu bir bildiri sunulmuştur.

Sunumda Japonya'daki İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları vurgulanmış olup, Türkiye ve dünyadaki uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir.
http://csg.thsk.saglik.gov.tr/haberler/1143-i-t%C3%BCrkiye-%C3%A7ali%C5%9Fan-sa%C4%9Fli%C4%9Fi-ve-meslek-hastaliklari-sempozyumu-programi.html14 Kasım 2014 Cuma

JAPONYA NAMURA RESEARCH INSTITUTE VE ISG TEKNOLOJILERI

Standard
Japonya'dan Namura Reseach Institute  ve Mimar Mühendisler Grubu Yetkilileri ile Japonya'daki yüksek teknolojinin ülkemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına uygulanabilirliği konusunda ortak çalışma gerçekleştirildi.


11 Kasım 2014 Salı

TÜRKİYE'DE VE JAPONYA'DA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KİTABI YAYINLANDI

Standard


Türkiye'de ve Japonya'da Kültürel Mirasın Korunması Kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Editör: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Kitapta makalesi bulunan yazarlar:
Prof. Dr. Fethiye ERBAY
Doç. Dr. Mutlu ERBAY
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özer ERBAY
Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ,
Dr. Takeshi ISHIZAKI
Zeynep Fulya KAYA
Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU
Yasemin MASARACI

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2014, 
ISBN:978-9944-100-76-2.