29 Eylül 2010 Çarşamba

AFETE KARŞI DAYANIKLI TOPLUM İÇİN EĞİTİM

Standard

Afete karşı dayanıklı bir toplum oluşturmak için iki ana hedef belirlendi. Birincisi “kendi güvenliğini kendin koru” ikincisi “ şehrinin güvenliğini toplumla birlikte koru”. Bununla vatandaşların evdeki, toplumdaki ve işteki rolleri tasarlanmıştır. Tokyo’daki afet önleme organizasyonları afetlerin önlenmesi ile ilgili olarak halkı bilinçlendirme çalışılmalarına broşür, video kasetler dağıtarak konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemişlerdir. "Afet Önleme Açık Öğretim Üniversitesi" yoluyla gönüllü kuruluşların liderlerinin afet güvenliği konusundaki bilgi seviyeleri yükseltilmiştir.

Toplum, acil karşı tedbirlerin ancak bir organizasyon dahilinde faydalı olabileceği bilinci ile afete hazırlanma ihtiyacı hissetti. Afet Önleme için Tokyo Belediyesi, diğer belediyeler ve organizasyonlar tek vücut haline geldiler.

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

YANGINA DİRENÇLİ YAPILAR

Standard

Deprem için iki çeşit karşı tedbir bulunmaktadır. Bunlardan uygulanması en zor olanı yapısal koruma ile ilgilidir. (yangına dirençli binalar, yapılaşmış alanların yeniden geliştirilmesi, yangınla mücadele için su depolarının yerleştirilmesi vb.)
Uygulanması kolay olan karşı tedbir ise arazi kullanım yönetimi , kurtarma sisteminin oluşturulması, yangın için tahliye planlaması, deprem sigorta sisteminin benimsenmesi vb. gibi süreçleri kapsar.
Tokyo Büyükşehir Belediyesi bir çok bağımsız alanda eş zamanlı olarak meydana gelebilecek deprem sonrası yangınlar için ana karşı tedbirler projelendirdi. Bu ana karşı tedbirler; acil tahliyeler için açık alanların planlaması, yüksek katlı binalarda yangına dirençli yapılar, tahliye güzergahlarının emniyetini sağlamak amacıyla yollar boyunca su depolarının yerleştirilmesi, afetin önlenmesi amacıyla kullanılmak üzere açık alanların geliştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.


Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

27 Eylül 2010 Pazartesi

WEB TABANLI DEPREM ETKİSİNİ AZALTMA PROJESİ

Standard


JICA ve Filipinler yerel ve merkezi idareleri ortaklaşa olarak 2002 ve 2004 yılları arası Filipinlerin başkenti Manila’da Deprem Etkilerini Azaltma Projesini ( The Earthquake Impact Reduction Study of Metro Manila (MMEIRS) uygulamaya koymuştur.

Bu çalışmada “ Deprem Riskine karşı daha güvenli bir Manila” (A Safer Metropolitan Manila from Earthquake Impact) sloganı ile yola çıkılmış ve 6 temel amaç belirlenmiştir:
1. Deprem etkilerine karşı dayanıklı bir Milli sistemin geliştirilmesi
2. Manila Büyükşehir Belediye sınırlarındaki alt yapının depreme dayanıklı olabilmesi için geliştirilmesi
3. Etkili Afet Risk yönetimi sistemlerinin etkisinin artırılması
4. Halk tabanlı Afet yönetim kapasitesinin etkisinin artırılması
5. Yeniden yapım sisteminin formule edilmesi
6. Depremler için Araştırma ve Teknolojinin desteklenmesi


Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

KENT AFET KIRILGANLIK DEMO SİSTEMİ

Standard
Tokyo Üniversitesi Kent Güvelik Mühendisliği Uluslararası Merkezi (International Center for Urban Safety Engineering ICUS http://icus.iis.u-tokyo.ac.jp/ ) tarafından hazırlanan bir software, 14.Dünya Deprem Konferansı sergi salonundaki üniversite standında tanıtılmıştır.Sistem, “Potansiyel Afet Riskini” kent ölçeğinde ortaya koyarak, dokunulabilir bir LCD ekrandan sonuçların izlenmesine imkan sağlamaktadır. Programda geçen İngilizce ifadeler tercüme edilerek aşağıda sunulmuştur.
Haritalarda riskler; Bina Hasar, Yangın, Tahliye ve Toplam Risk baslıkları altında değerlendirilmistir. Tokyo’daki 23 ilçe için yapılan bu analizlerde, her bir bina için risk derecesi, binalara ait 3 boyut ve 2 boyutlu haritalar ve tahliye güzergahları bir veri tabanında gösterilmiştir.


Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

26 Eylül 2010 Pazar

ÇOCUKLARA YÖNELİK AFET EĞİTİMİ

Standard
Japonlar eğitimde çok disiplinli çalışma yöntemleri izliyor. Herhangi bir okul bahçesine girdiğinizde öğrencilerin disiplin kapasitesini ders başlamasını beklerken yere koydukları çantalardan bile hissediyorsunuz. Sanki bir askeri kışla gibi aklınıza gelebilecek her şey bir düzen ve intizam içinde. Afet risk yönetimindeki başarılarının sırrı da burada saklı zaten.
Sıkıcı gibi görünen bu eğitimi çok eğlenceli hale getirmişler. Mesela...

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

AFETE ÖZEL HASTANELER

Standard
Japonya’da afet zararlarının azaltılması yönelik çalışmalar kapsamında tüm alanlarda yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar afet anındaki tıbbi müdahaleleri kolaylaştırıcı düzenlemeleri de kapsamaktadır. Japonya’daki Acil Tıbbi Müdahale Sistemi, 1985 de meydana gelen Hanshin Awaji depreminden sonra kurulmuştur. Bu sistemde,
•Önemli afetlerde acil tıbbi müdahale için bilgi ağının kurulması
•Afet Anahtar Hastanelerinin tesisi
•Geniş bölge hasta taşıma sistemi (helikopter, gemi ve uçak ile)
•Afet hekimliğine yönelik eğitim ve seminer faaliyetlerinin yürütülmesi
•Tıbbi gönüllülerin örgütlenmesi
•Aciliyete göre tasnif işleminin standartlaştırılması
•Acil durum için itfaiye ile işbirliği ve koordinasyon
•Afet tıbbi müdahalesi için sivil savunmanın katılımı
•Japonya Afet hekimler birliğinin kurulması (Japan Association of Disaster Medicine JADM) öngörülerek uygulamaya geçilmiştir.Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7