23 Ekim 2010 Cumartesi

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA KADINLARIN ROLÜ

Standard

Japonya’da yapılan her türlü aktivitede halk katılımı son derece önemseniyor. Son yıllarda yapılan “Koruma Yürürlükte” Projesi kapsamında restoresi yapılan tarihi yapıların sayısı hızlı bir atış göstermiştir. Halk katılımını amaçlayan aktiviteler tarihi mirasın korunmasından sorumlu olan paydaşlar arasındaki dayanışma ve işbirliğini de artırmıştır. Tarihi yapıların sahipleri ve belediyeler yerel halk topluluklarını da projeye dahil ederek aktivite perspektifini geliştirmişlerdir. Proje ile aynı zamanda halkın bilinçlenmesi ve kültür mirasına verilen değerin anlaşılması sağlanmıştır. Böylece Kültür Mirası Eserleri Koruma Kanununun temel ilkelerinin işlerlik kazanmasına katkıda bulunulmuştur.

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

MÜZE OBJELERİ İÇİN TABAN İZOLASYONU

Standard
Yoğun deprem aktivitesi bulunan Japonya, kültürel mirasın korunması amacıyla teknolojiden faydalanma konusunda önemli deneyime sahiptir. Paha biçilemeyen o eşsiz tarihi eserler ve Japonların engin vefa duygusu. İkisi bir araya gelince elbette en üst düzey koruma beklenir. Pek çok koruma tekniğinden biri de tarihi eserlerin sismik aktiviteden en az surette etkilenmelerini sağlayan taban izolasyonu yöntemidir.Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

MOBİL DEPREM SARSMA ARAÇLARI

Standard
Depremle ilgili eğitim çalışmalarında sarma tablaları etkin şekilde kullanılmaktadır. Miki Bölgesinde bulunan Hyogo Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi "E-Defense" de yer alan dünyanın en büyük sallama tablasında öğrencilerin bulunduğu platform insana zarar vermeyen malzemeden yükler de konularak sarsılmaktadır. Bu sarsma deneyleri eğlenceli bir oyuna dönüşmektedir. Özellikle okulları sık sık ziyaret eden mobil deprem sarsma araçları ile her öğrenci uygulamalı tatbikat yapma fırsatı bulabilmektedir. Sabit olmayan bu hareketli eğitim araçları vasıtasıyla daha çok öğrencinin eğitilmesi ile maksimum fayda amaçlanmıştır.

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

GELİŞMİŞ ALTYAPI SİSTEMLERİ

Standard

Japonya’da altyapıların deprem karşısındaki performansları , tamir ve takviyeleri konusunda epeyce yol alınmıştır. Lifelines olarak tabir edilen kentin adeta can damarı olan altyapı sistemleri olası bir afet için kırılgan bir yapıdadır.
Su dağıtım kanalları gibi altyapı tesisleri faylanma, sıvılaşma, farklı oturma, toprak kayması gibi zemin hasarlarından etkilenir. 

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

YABANCILARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

Standard
Japonlar gerek afete hazırlık kapsamında gerekse afetin meydana gelmesinden sonra yapılacaklarla ilgili olarak hem kendi vatandaşlarına hem de ülkede bulunan yabancılara yönelik bilgilendirme hizmeti sunuyor. Halkın bilinçlendirilmesi amaçlı Risk İletişiminde Bilgi Teknolojileri (IT) etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tokyo Büyükşehir Yönetimi (TMG) web sayfasında afetle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabildiği gibi cep telefonlarıyla da erişim mümkün olmaktadır.Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

İTFAİYE ÇALIŞMALARINDA ARGE NİN ÖNEMİ

Standard


Tokyo’da bulunan Ulusal Yangın ve Afet Araştırma Enstitüsünde (National Research Institute of Fire and Disaster- NRIFD) Araştırma-Planlama, Temel Araştırma, Proje Araştırma ve Yangın Araştırma olmak üzere 4 departman bulunmaktadır. Ayrıca tesislerin bulunduğu alanda spesifik pek çok araştırma tesisi de yer almaktadır:
Ana bina, bilgi yönetim binası (konferans odaları ve uydu iletişim merkezinden oluşur), hidrolik güç ve makine araştırma binası (yangın pompa sistemleri ve ekipmanları araştırmaları), malzeme araştırma binası(yangında kullanılan malzeme araştırmaları), afet önlem test binası (titreşim ve küçük ölçekli yakma deneyleri),...

 
Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-77 Ekim 2010 Perşembe

TOKYO KENT PLANINDA YEŞİL KORİDOR

Standard

Tokyo Kent Planı kentin tamamı için belirlenen stratejiler ışığında, detaylı bir kent planlaması ve kentsel tasarım uygulama koşullarını belirlemiştir. Ortaya konan tanımlamalar (afete dayanıklı yaşama bölgesi) yeterince açıklanmış ve detaylı hassasiyet analizlerine dayandırılmıştır. Plan herhangi bir noktayı açıkta bırakmayan etkin bir afet riski azaltımı çalışması olarak görünmektedir. Öte yandan, çalışma programının kısa orta vadede getirdiklerine göre plan revizyonu yapılabilmesine ilişkin bir açıklama getirilmemiştir.

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

KENTSEL AFET PROJELERİNDE AÇIK ALANLAR

Standard

Parklar, yeşil alanlar, yollar gibi kentsel açık alanların afet önlemede önemli bir rolü bulunmaktadır. Açık alanların oluşturulmasına ve geliştirilmesine öncelik verilmelidir.

Tokyo'da "Afet Önleme Bölgesi" seçilen 6 alandaki temel politikalar:
• Afet önleme bölgeleri arasındaki uzaklık 1.2 km olmalıdır, böylece bölge sahipleri yürüyerek 30 dakika içinde güvenli bölgelere ulaşabileceklerdir.
• Barınma için her m2’ye düşecek insan sayısının belirlenmesi gerekir.
• Afet Önleme Alanları 50 hektar olmalı, bölge sakinleri radyasyon ısısı veya sıcak hava akımlarından uygun şekilde korunmalıdır.
• Afet Önleme Alanları daha geniş açık alanlar içermelidir.
Tokyo Büyükşehir Belediyesi bu açık alanların inşası, yapımları önlemek ve diğer benzeri amaçlar için yıllık bütçesinin üçte birine tekabül eden kısmı olan 500.000 milyon yen harcamıştır.

AÇIK ALAN TİPLERİ VE AFET ANINDAKİ ROLLERİ
Açık Alan Tipi 1: Büyük Ölçekli Parklar (metropoliten, vb)
Afet Önlemedeki Rolü: Tahliye Alanı, Geçici Konaklama Alanları
Gelişim Yönü: Metropoliten parkların geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması

Açık Alan Tipi 2: Küçük parklar (semt, kent parkları, vb.)
Afet Önlemedeki Rolü: Afet direnci için faaliyet merkezleri, buluşma noktaları
Gelişim Yönü: Her yapı adası için uygun bir yeşil alan belirlenmesi

Açık Alan Tipi 3: Yollar
Afet Önlemedeki Rolü: Yangın kırıcılar, tahliye yolları
Gelişim Yönü: Yüksek risk alanlarında yolların geliştirilmesi

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

GÜNEY KANTO BÖLGESİNDE DEPREM RİSKİ AZALTIMINA YÖNELİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Standard

Yüzyıllar boyunca afetlere maruz kalmış Kanto bölgesi için özel planlama çalışmaları yapılmıştır. Yoğunlaştırılmış gözlem alanları ve özel gözlem alanları Japonya genelinde belirlenmiştir. Bu alanların belirlenmesinde dört kriter dikkate alınmaktadır. Bunlar;
• Geçmişte büyük depremlerin yaşadığı alanlar
• Yapısal olarak aktif alanlar
• Günümüzde sıklıkla fay kırılmalarının görüldüğü alanlar
• Sosyal olarak önemli alanlar

Bu kriterlere göre özel gözlem alanları olarak, 8 bölge seçilmiş, bunlardan Tokai ve Güney Kanto depremlerinin etkileyeceği alanlar yoğunlaştırılmış gözlem alanı kapsamına alınmıştır. 1979’ da Japonya’da Shizuoka ve çevre illeri kapsayan 167 belediye ve 6 il bu kanuna göre deprem afetine karşı yoğun tedbirler alınacak alanlar olarak tasarlanmıştır. (Toshio, 1997)

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

29 Eylül 2010 Çarşamba

AFETE KARŞI DAYANIKLI TOPLUM İÇİN EĞİTİM

Standard

Afete karşı dayanıklı bir toplum oluşturmak için iki ana hedef belirlendi. Birincisi “kendi güvenliğini kendin koru” ikincisi “ şehrinin güvenliğini toplumla birlikte koru”. Bununla vatandaşların evdeki, toplumdaki ve işteki rolleri tasarlanmıştır. Tokyo’daki afet önleme organizasyonları afetlerin önlenmesi ile ilgili olarak halkı bilinçlendirme çalışılmalarına broşür, video kasetler dağıtarak konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemişlerdir. "Afet Önleme Açık Öğretim Üniversitesi" yoluyla gönüllü kuruluşların liderlerinin afet güvenliği konusundaki bilgi seviyeleri yükseltilmiştir.

Toplum, acil karşı tedbirlerin ancak bir organizasyon dahilinde faydalı olabileceği bilinci ile afete hazırlanma ihtiyacı hissetti. Afet Önleme için Tokyo Belediyesi, diğer belediyeler ve organizasyonlar tek vücut haline geldiler.

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

YANGINA DİRENÇLİ YAPILAR

Standard

Deprem için iki çeşit karşı tedbir bulunmaktadır. Bunlardan uygulanması en zor olanı yapısal koruma ile ilgilidir. (yangına dirençli binalar, yapılaşmış alanların yeniden geliştirilmesi, yangınla mücadele için su depolarının yerleştirilmesi vb.)
Uygulanması kolay olan karşı tedbir ise arazi kullanım yönetimi , kurtarma sisteminin oluşturulması, yangın için tahliye planlaması, deprem sigorta sisteminin benimsenmesi vb. gibi süreçleri kapsar.
Tokyo Büyükşehir Belediyesi bir çok bağımsız alanda eş zamanlı olarak meydana gelebilecek deprem sonrası yangınlar için ana karşı tedbirler projelendirdi. Bu ana karşı tedbirler; acil tahliyeler için açık alanların planlaması, yüksek katlı binalarda yangına dirençli yapılar, tahliye güzergahlarının emniyetini sağlamak amacıyla yollar boyunca su depolarının yerleştirilmesi, afetin önlenmesi amacıyla kullanılmak üzere açık alanların geliştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.


Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

27 Eylül 2010 Pazartesi

WEB TABANLI DEPREM ETKİSİNİ AZALTMA PROJESİ

Standard


JICA ve Filipinler yerel ve merkezi idareleri ortaklaşa olarak 2002 ve 2004 yılları arası Filipinlerin başkenti Manila’da Deprem Etkilerini Azaltma Projesini ( The Earthquake Impact Reduction Study of Metro Manila (MMEIRS) uygulamaya koymuştur.

Bu çalışmada “ Deprem Riskine karşı daha güvenli bir Manila” (A Safer Metropolitan Manila from Earthquake Impact) sloganı ile yola çıkılmış ve 6 temel amaç belirlenmiştir:
1. Deprem etkilerine karşı dayanıklı bir Milli sistemin geliştirilmesi
2. Manila Büyükşehir Belediye sınırlarındaki alt yapının depreme dayanıklı olabilmesi için geliştirilmesi
3. Etkili Afet Risk yönetimi sistemlerinin etkisinin artırılması
4. Halk tabanlı Afet yönetim kapasitesinin etkisinin artırılması
5. Yeniden yapım sisteminin formule edilmesi
6. Depremler için Araştırma ve Teknolojinin desteklenmesi


Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

KENT AFET KIRILGANLIK DEMO SİSTEMİ

Standard
Tokyo Üniversitesi Kent Güvelik Mühendisliği Uluslararası Merkezi (International Center for Urban Safety Engineering ICUS http://icus.iis.u-tokyo.ac.jp/ ) tarafından hazırlanan bir software, 14.Dünya Deprem Konferansı sergi salonundaki üniversite standında tanıtılmıştır.Sistem, “Potansiyel Afet Riskini” kent ölçeğinde ortaya koyarak, dokunulabilir bir LCD ekrandan sonuçların izlenmesine imkan sağlamaktadır. Programda geçen İngilizce ifadeler tercüme edilerek aşağıda sunulmuştur.
Haritalarda riskler; Bina Hasar, Yangın, Tahliye ve Toplam Risk baslıkları altında değerlendirilmistir. Tokyo’daki 23 ilçe için yapılan bu analizlerde, her bir bina için risk derecesi, binalara ait 3 boyut ve 2 boyutlu haritalar ve tahliye güzergahları bir veri tabanında gösterilmiştir.


Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

26 Eylül 2010 Pazar

ÇOCUKLARA YÖNELİK AFET EĞİTİMİ

Standard
Japonlar eğitimde çok disiplinli çalışma yöntemleri izliyor. Herhangi bir okul bahçesine girdiğinizde öğrencilerin disiplin kapasitesini ders başlamasını beklerken yere koydukları çantalardan bile hissediyorsunuz. Sanki bir askeri kışla gibi aklınıza gelebilecek her şey bir düzen ve intizam içinde. Afet risk yönetimindeki başarılarının sırrı da burada saklı zaten.
Sıkıcı gibi görünen bu eğitimi çok eğlenceli hale getirmişler. Mesela...

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

AFETE ÖZEL HASTANELER

Standard
Japonya’da afet zararlarının azaltılması yönelik çalışmalar kapsamında tüm alanlarda yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar afet anındaki tıbbi müdahaleleri kolaylaştırıcı düzenlemeleri de kapsamaktadır. Japonya’daki Acil Tıbbi Müdahale Sistemi, 1985 de meydana gelen Hanshin Awaji depreminden sonra kurulmuştur. Bu sistemde,
•Önemli afetlerde acil tıbbi müdahale için bilgi ağının kurulması
•Afet Anahtar Hastanelerinin tesisi
•Geniş bölge hasta taşıma sistemi (helikopter, gemi ve uçak ile)
•Afet hekimliğine yönelik eğitim ve seminer faaliyetlerinin yürütülmesi
•Tıbbi gönüllülerin örgütlenmesi
•Aciliyete göre tasnif işleminin standartlaştırılması
•Acil durum için itfaiye ile işbirliği ve koordinasyon
•Afet tıbbi müdahalesi için sivil savunmanın katılımı
•Japonya Afet hekimler birliğinin kurulması (Japan Association of Disaster Medicine JADM) öngörülerek uygulamaya geçilmiştir.Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

10 Mart 2010 Çarşamba

RİSK AZALTMADA GÖNÜLLÜLÜK ESASLI ÇALIŞMA

Standard
Japon insanı deyince hep aklıma bizim kültürümüzdeki imece gibi yardımlaşma gelir. Olağan şartlarda ve karşılaştıkları zor anlarda birbirlerine yardım edebilmek için adeta yarışırlar. Bu nedenle "gönüllü odaklı" çalışmaya çok önem veriyorlar.


Gittiğiniz her müzede gönüllüler sizleri karşılıyor. Yine öğrenci velileri okul giriş çıkış saatlerinde trafiği keserek öğrencilerin risksiz bir şekilde ulaşımlarını sağlıyor. Yollarda sokak hayvanları için bağış toplayan gönüllüler ise barınak ve beslenme ihtiyaçlarını temin ediyor. Caddelerde rögar kapaklarını kaldırıp yapraklarını temizleyen, okul bahçelerinde okul halinde ellerinde tırmık ve kovalarla temizlik yapan öğrencilere rastlıyorsunuz. Afet anında ise kolayca organize olabilen sivil halk kurtarma faaliyetlerinden yemek dağıtımına kadar her türlü afet müdahale aşamasında yer alıyor.

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7 

9 Mart 2010 Salı

TARİHİ SİT ALANLARINDA YANGINLA MÜCADELE

StandardJaponya'nın geleneksel mimarisi olan ahşap binaların yoğun olarak bulunduğu eski yerleşim alanları sit alanları fonksiyonuyla korunmaktadır. Halen ikametgah olarak kullanılan bu alanlar ile müze haline getirilen eski kale, tapınak ve hatıra evlerinde yangınla mücadele amaçlı çok sayıda önlem alınmıştır.
Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

29 Ocak 2010 Cuma

DENİZ KAYNAKLI AFET RİSKLERİNE YÖNELİK RİSK AZALTMA

Standard
Kıyı bölgelerini; eko sistemlerin yaşam alanı, afet zararlarının azaltılma çalışmalarının yapıldığı alan ve insanların faydalandığı alan özelliklerine göre üç fonksiyonda gruplandırabiliriz. Kıyı bölgeleri, kara ve denizleri ayıran sınır çizgisi olarak tanımlanabilir. Bu bölgeler ulaşım, doğal kaynaklar, enerji transferi, endüstriyel bölge ve rekreasyon alanı amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle Japonya’da kıyı bölgeleri afetlerle mücadelede ilk savunma yeri olarak kabul edilir. Zira tsunami, büyük dalgalar, su baskınları ve erozyon kaynaklı yıkımlara karşı ilk tedbirler kıyı bölgelerinde alınmaktadır.
Japonya, Asya Muson iklim bölgelerinin bir parçası olduğundan Pasifik kıyıları ılık Japon Akıntısı (Kuroshio), Japon Denizi kıyıları ise ılık Tsusihimo Akıntısı etkisindedir. Japonya’nın kuzey bölgeleri ise soğuk Okhotsk Akıntısı (Oyoshio) ve soğuk Liman Akıntısı etkisindedir. Japonya’nın toplam yüzölçümü 377.720 km2 dir. Toplam kıyı bandı ise 34.536 km. dir. Japon kıyı şeridi 91 m/km2 dir. Yüzölçümüne göre sahil şeridi uzunluğu bakımından Danimarka’dan (150 m/km2 ) sonra dünyanın ikinci ülkesidir.


Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

7 Ocak 2010 Perşembe

RODİN HEYKELİ SİSMİK İZOLASYONU

Standard

Fransız sanatçı Auguste RODİN’in (1840-1917) en önemli eserlerinden biri de The Gates of Hell- Cehennem kapılarıdır. Eser 5.4 m. yüksekliğinde, 3.9 m. genişliğinde, 1 m. derinliğindedir. Eser üzerinde 180 adet figür bulunmaktadır.
Bu eserin kalıbı Rodin’in vefatından sonra 1917 yılında restore edilmiş ve 3 adet heykel bronz olarak dökülmüştür. Bu heykeller Paris Rodin Müzesinde, Filadelfiya Pensilvanya Rodin Müzesinde ve Tokyodaki Batı Sanatları Milli Müzesinde sergilenmektedir. Tokyodaki müzenin baş konservatörü Kimio KAWAGUCHI, eserin korunma hikayesini uluslararası konferans ve yayınlarla anlatmaktadır. Bronz heykel,1959 dan beri müzenin ön bahçesinde sergilenmekteydi. Mevcut platformdan kaldırılan heykel, tabanındaki beş sismik izolatörün üzerine yerleştirilen yeni platforma taşınmak suretiyle sergilenmektedir. 

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

6 Ocak 2010 Çarşamba

YAYA YOLU ARKADLARI

Standard


Japonların kendi ifadeleriyle “yaya yolu alışveriş arkadları” kent yaşamının vazgeçilmez parçası durumunda. Genellikle tren istasyonları ve metro istasyonlarının çevresinde bulunan üzeri flexiglass bir örtü ile kaplanmış alanlar hem yürüyüş hem de alışveriş imkanı sunuyor. Bu arkadlarda aradığınız her şeyi bulabilmek mümkün. Alışveriş merkezinde çalan bir melodiyi binadan çıksanız bile arkad boyunca da dinleyebiliyorsunuz. Bir nevi alışveriş merkezinin devamı şeklinde de planlanıp cazibe merkezi haline getiriliyor. Bu alışveriş mekanları bazı yerlerde mesken sahalarında dahi planlanabiliyor. Buna Kobe’nin Nagata bölgesinde şahit oldum. Planlama yetkilileri bölgenin deprem sonrası yeniden eski aktivitesini kazanması için bu tür uygulamaların yapıldığını söylemişlerdi. Osaka’daki ShinSaibashi köprüsü civarındaki alışveriş arkadının boyu 730 metre. Tarihi bir köprü ile birleştirilerek yapılan planlamada alışveriş arkadı, köprüyü yalnız bırakmayacak soyutlamayacak şekilde işlevlendirilmiş. Yine Utsonomiya’daki Orion alışveriş arkadı ise 900 metre uzunluğunda. Utsonomiya Üniversitesinde yapılan bir araştırmada bölgedeki arkad ve alışveriş merkezinin kıyaslaması yapılarak istatistikler oluşturulmuş. Arkad alışveriş alanında, ziyaretçilerin ortalama kalma süresi 104 dakika, modern alışveriş merkezinde ise 77 dakika olarak belirlenmiş. 

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7