7 Ekim 2010 Perşembe

KENTSEL AFET PROJELERİNDE AÇIK ALANLAR

Standard

Parklar, yeşil alanlar, yollar gibi kentsel açık alanların afet önlemede önemli bir rolü bulunmaktadır. Açık alanların oluşturulmasına ve geliştirilmesine öncelik verilmelidir.

Tokyo'da "Afet Önleme Bölgesi" seçilen 6 alandaki temel politikalar:
• Afet önleme bölgeleri arasındaki uzaklık 1.2 km olmalıdır, böylece bölge sahipleri yürüyerek 30 dakika içinde güvenli bölgelere ulaşabileceklerdir.
• Barınma için her m2’ye düşecek insan sayısının belirlenmesi gerekir.
• Afet Önleme Alanları 50 hektar olmalı, bölge sakinleri radyasyon ısısı veya sıcak hava akımlarından uygun şekilde korunmalıdır.
• Afet Önleme Alanları daha geniş açık alanlar içermelidir.
Tokyo Büyükşehir Belediyesi bu açık alanların inşası, yapımları önlemek ve diğer benzeri amaçlar için yıllık bütçesinin üçte birine tekabül eden kısmı olan 500.000 milyon yen harcamıştır.

AÇIK ALAN TİPLERİ VE AFET ANINDAKİ ROLLERİ
Açık Alan Tipi 1: Büyük Ölçekli Parklar (metropoliten, vb)
Afet Önlemedeki Rolü: Tahliye Alanı, Geçici Konaklama Alanları
Gelişim Yönü: Metropoliten parkların geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması

Açık Alan Tipi 2: Küçük parklar (semt, kent parkları, vb.)
Afet Önlemedeki Rolü: Afet direnci için faaliyet merkezleri, buluşma noktaları
Gelişim Yönü: Her yapı adası için uygun bir yeşil alan belirlenmesi

Açık Alan Tipi 3: Yollar
Afet Önlemedeki Rolü: Yangın kırıcılar, tahliye yolları
Gelişim Yönü: Yüksek risk alanlarında yolların geliştirilmesi

Devamı...

Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Hiperlink Yayınları, 2015, İstanbul
ISBN 978-605-9143-12-7

0 yorum: