24 Aralık 2009 Perşembe

ÇOK AMAÇLI AFET PARKLARI

Standard

Japonlar afet zararlarının azaltılması kapsamında pek çok projeye imza atıyor. Bunlar arasında; izleme amaçlı meteoroloji uyduları, yangınla mücadele, su tankları ve jeneratörler gibi afete hızlı bir şekilde müdahalede kullanılacak ekipmanlar, afette iletişimi sağlayacak telekomünikasyon sistemleri, ulaştırma vasıtaları (araç, gemi, helikopter vb.), tahliye ve yönetim tesislerinin oluşturulması sayılabilir.
Bunlarla birlikte yangına dayanıklı binaların inşası, tahliye rotalarının belirlenmesi ve afete hazırlık üsleri için tesislerin kurulması da diğer önemli faaliyetlerdir. Özellikle kent merkezlerindeki yeşil alanların afet anında hızlı bir şekilde müdahaleye imkan verecek alanlara dönüştürülmesine önem veriyorlar. Genellikle bu tesislere “geniş alan/sahra afet yönetim üssü” diyorlar. Tokyo Büyükşehir Valiliği tarafından afet yönetimi ile ilgili hazırlanan kitapçıkta bu çok amaçlı afet üssü diye adlandırdıkları afet parkını inceleyecek olursak, park fonksiyonlarının “normal durumlar” ve “acil durumlar” olmak üzere iki zaman diliminde işlevlendirildiklerini görüyoruz.
Normal zamanlarda, park; yeşil alanlar, atletizm stadyumu, jimnasyum (jimnastik aletlerinin bulunduğu alan), tenis kortu, dere, gölet, konaklama amaçlı kamp yeri, heliport (helikopter sahası), afet simülasyon eğitim alanı, ana bina , park alanı (park alanına gelen ziyaretçiler ve ana binada çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere), sembolik yol (temalı yürüyüş yolu), su parkı alanlarını ihtiva ediyor.
Acil durumlarda ise aynı park bakın hangi fonksiyonlar üstleniyor: Onarım çalışmalarında kullanılacak malzeme için yükleme boşaltma yeri, bekleme konumundaki araçlar için park yeri, yardım malzemeleri idare yeri, malzemeler için geçici depolama alanı, üs destek takımı, mutfak, heliport sahası, su tankı, yerel yönetim müdürlüğü, tıbbi müdahale alanı, hareketli ağır ekipman sahası.
Bu üsteki alanlar 9 kısma ayrılmış:1. Yemek ve günlük ihtiyaç mallarının bulunduğu alan 2. Tıbbı malzeme alanı 3. Sahra destek takımı 4. kara yolu ile ulaştırma bölgesi 5. Onarım malzemeleri bölgesi 6. Tıbbi destek bölgesi 7. Hava yolu ile ulaştırma bölgesi 8. Yerel yönetim müdürlüğü bölgesi 9. Deniz yolu ile ulaştırma bölgesi (Söz konusu üs deniz kenarında tesis edilecek şekilde planlanmıştır.)
Bu alanların afet anında özellikle 3 fonksiyon üstlenmesini istiyorlar:
1.Kurtarma ekipmanı, yiyecek ve günlük ihtiyaçların depolanması
-Afetzedelere mümkün olduğunca en çabuk şekilde müdahaleyi sağlayacak kurtarma ekipmanı depolanması
- Afetzedelerin yiyecek, içecek ve diğer günlük ihtiyaçlarının depolanması
2.Gelen yardım malzemesinin kabulü ve dağıtımı:
-Japonyadan gelen yardımların kabulü
-Depolama
-Dağıtım için depo
-Tır terminali ve heliport
3.Kurtarma kuvvetlerin yoğunluğu:
-İtfaiye, polis, sivil savunma ve gönüllerinin kullanacağı alan ve tesisler
-Kullanacakları ekipmanın depolanması
Tachikawa Afet Önleme Merkezi de yine bir üs olarak tasarlanmış. Bu üs kompleksinde afete müdahaleyi sağlayacak personel için lojman binası bile (evli personel için 40, bekar personel için 15 daire) düşünülmüş. Yönetim ofisi, iletişim ofisi, depo, konferans salonu (afet anında kurtarma faaliyetlerinin bir kısmı idare ediliyor), kapalı spor salonu (afet anında vatandaşlar için geçici barınak olarak kullanılıyor ayrıca dağıtım için gidecek acil ihtiyaç malzemeleri de depolanabiliyor), bilgi işlem merkezi üssün diğer bölümleri. Normal zamanlarda kapalı spor salonu ve konferans salonu personel tarafından amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. Bina afete dayanıklı olarak inşa edilmiş olup, su tankı ile 72 saat yetecek jeneratör sistemi de bulunmaktadır. Bu merkez Tama bölgesinde afette evlerini kaybetmiş afetzedelerin geçici barınma ve yemek ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.
Afetsiz günler dileklerimle…


Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0

0 yorum: