7 Ekim 2010 Perşembe

TOKYO KENT PLANINDA YEŞİL KORİDOR

Standard

Tokyo Kent Planı kentin tamamı için belirlenen stratejiler ışığında, detaylı bir kent planlaması ve kentsel tasarım uygulama koşullarını belirlemiştir. Ortaya konan tanımlamalar (afete dayanıklı yaşama bölgesi) yeterince açıklanmış ve detaylı hassasiyet analizlerine dayandırılmıştır. Plan herhangi bir noktayı açıkta bırakmayan etkin bir afet riski azaltımı çalışması olarak görünmektedir. Öte yandan, çalışma programının kısa orta vadede getirdiklerine göre plan revizyonu yapılabilmesine ilişkin bir açıklama getirilmemiştir.

Mayıs 2001 yılında da “Grand Design for Recovery after an Earthquake” adında bir dönüşüm planı uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmayla deprem sonrası iyileştirme stratejisi projesinin geliştirilmesi, Alt yapı sistemlerinin ana arterlerle birlikte geliştirilmesi, kentsel alanların geliştirilmesi, finansal kaynakların harekete geçirilerek depreme dirençli yapıların oluşturulması, kentsel dönüşüm için ideal yaklaşımın Tokyo metroploliten alan sakinleriyle aranması amaçlanmıştır.

Yeşil koridorların binalara ulaşan yollar, parklar, su yolları ile birlikte yeşil bir hat olarak gelişmesi tasarlanmıştır. (Foto)


Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0

0 yorum: