27 Şubat 2015 Cuma

AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÜÇ BÖLGESEL İNSİYATİF - Three Regional Initiative (TRI DRR) PLATFORM

Standard
Kobe Üniversitesi Kent Emniyet ve Güvenliği Araştırma Merkezi (RCUSS) tarafından Asya, Ortadoğu&Kuzey Afrika ve Latin Amerika Ülkelerindeki Profesyoneller için “Kentsel Deprem Afetlerine Yönelik Afet Zararlarını Azaltma” temasında kapasite geliştirme ve eğitim programlarını 8 seneyi aşkın bir zamandır düzenlemektedir. Bu eğitim programları JICA’nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) sponsorluğunda yapılmaktadır. Eğitim programları planlanan süre olan 7 senede tamamlanmış (2011) ancak yeni yönetim 3 yıl daha bu kursları devam ettirme kararı almıştır.

2010 yılı 1-3 Kasım tarihleri arasında 13 eski katılımcının iştirak ettiği şehir afet zararlarını azaltma konusunda bölgesel eylem planı oluşturmak amacıyla Japonya’da bir takip çalıştayı organize edildi. Bu çalıştayda Asya, Ortadoğu&Kuzey Afrika (MENA)  ve Latin Amerika Ülkeleri (LATAM) grup liderleri ve koordinatörleri ile eylem planın başlatmak üzere fikir birliğine varıldı.

İlk Uluslararası Çalıştay Asya Bölgesi için yapılan ilk girişimdir. Afet Zararlarının Azaltılması Üzerine Uluslararası Çalıştay  2-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında Pakistan’ın  İslamabad Şehrinde gerçekleşti. Çalıştaya yerel kuruluşlar Recue 1122 ve yerel bir STK olan CHEF Derneği destek verdi.  Kaşmir Depremi ve Pakistan Sel Felaketinin verdiği etkiler ve iyileştirilme çalışmalarının takip edildiği bu çalıştayda:
1-     Deprem ve su baskını afetlerinde “Toplum/Okul hazırlıkları”
2-  “Kentsel Afet Risklerinin Azaltılması” için uluslar arası, bölgesel ve bireysel ağın kurulması temaları üzerinde durulmuştur.

2. Uluslararası Çalıştay ve MENA Bölgesi için Türkiye’de Ankara İzmit ve İstanbul illerinde gerçekleştirilmiştir. 1-3 Aralık 2011 tarihlerindeki çalıştay MENA Bölgesinde Kentsel Gelişim ve Yenileme tabanlı Sismik Risk konusu üzerine odaklanmıştır.
1999 da Türkiye’de meydana gelen deprem ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi edinme amaçlanan programda AFAD, Kızılay gibi ülkemizin Afet Yönetimi ile ilgili önemli kuruluşları ziyaret edilmiş, İzmit Kaynaşlı’da afet sonrası yapılan iyileştirme çalışmaları ile İstanbul’da İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen kamu binalarındaki güçlendirme çalışmaları saha çalışmalarıyla gözlemlenmiştir..

3.Uluslararası Çalıştay  LATAM Bölgesi için Uluslararası Kent Afet Riski Azaltma  (Urban Disaster Risk Reduction-UDRR) Ve Bilgi Paylaşma Çalıştayı olup  5-7 Mart 2012 tarihleri arasında Kolombiya’nın Bogota şehrinde yapılmıştır.
 Latin Amerika Çalıştayı’nın amaçları:
1)Latin Amerika Bölgesi için Şehir Afet Zararları Azaltma stratejileri ve konularını (Kentsel risk ve hasar görebilirlik değerlendirmesi, yapıların sismik tasarımı ve okul ile hastanelerin emniyeti) tartışmak,
2)2010 yılında meydana gelen Haiti ve Şili Depremi, 2011 yılında meydana gelen Büyük Doğu Japonya Deprem ve Tsunami Afetleri ile ilgili olarak iyileştirme çalışmalarında destek ve işbirliği konularını tartışmak,
3) Asya, Ortadoğu&Kuzey Afrika ve Latin Amerika Grupları ve Uluslararası Organizasyonlar arasında Şehir Afet Zararlarını Azaltma ağı ve aktiviteleri için gelecekteki stratejileri tartışmak olmuştur.

4. Uluslararası Çalıştay ise 2012 AIWEST-DR (Sumatra Tsunamisi ve Afet Azaltma konusunda Uluslararası Çalıştay & Expo teması ile  4-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Endonezya’nın  Banda Açe kentinde düzenlenmiştir. 2004 yılında Hint Okyanusu etrafındaki ülkeleri vuran Sumatra Tsunami Felaketi ile ilgili tüm iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaların birleştirilmesini;  sadece bilimsel ve mühendislik verilerinin değil aynı zamanda sosyo-ekonomik, tıbbi, kültürel, eğitimsel ve afet zarar azaltma çalışma tabanlı tüm alanlarda bilgi paylaşımın amaçlamaktadır. 10 yıldır devam eden çalıştaylarda, afet sonrasında afetin etkilediği ülkeler için “Eskisinden Daha İyi bir Yapılanma” stratejisinin uygulanmasını düşünülmektedir.

JICA eğitimine katılanların sayısı Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika(MENA), ve Latin Amerika'nın üç bölgeleri itibariyle 100’ü aşmıştır. Bu nedenle katılımcılar arasında küresel ölçekte “Kentsel Depremler için Afet Zararlarının Azaltma”   çabalarına katkıda bulunacak güçlü ve etkili bir ağın kurulması hayati önem taşımaktadır.   Tüm bu çalıştayların ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesini sağlayan JICA eğitiminin eski koordinatörü ve halen Malezya Kualalumpur UTAR Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr.Yasuo TANAKA  gelecekteki çalışmalarda bu küresel ağın kurulmasını sağlamak üzere Üç Bölgesel İnsiyatif - Three Regional Initiative (TRIDRR)  adında yeni bir oluşum kurmayı amaçlamıştır.Kobe Üniversitesi tarafından 2004 ve 2011 yılları arasında düzenlenen  "Kentsel Deprem için Afet Zararlarını Azaltma (DRR) Stratejisi"  Eğitimini alan JICA grubunun kursiyerleri arasındaki uluslararası ağın güçlendirilmesi, Dünya Bankası gibi Uluslararası kredi kuruluşlarından finansal destek sağlanarak dünyanın çeşitli bölgelerinde afet riskleri nedeniyle kırılgan yapıda olan sosyal gruplara insanlık adına teknik destek olmak amaçlanmaktadır.

0 yorum: